sobota 28. září 2013

Pane ministře, jaká je vaše oblíbená skupina? (Aneb o tom, jak ministr zemědělství poslouchá country, zatímco ministr průmyslu industriální rock)

Když americký ekonom Mancur Olson cestoval v padesátých letech minulého století po Evropě, překvapila ho jedna věc: Západní Německo - ačkoliv nedávno prohrálo válku - zažívalo rozkvět, zatímco Velká Británie - válečný vítěz - trpělo hospodářskou stagnací. Olson se na několik desítek let zamyslel proč tomu tak je a přišel s odpovědí, která mu přinesla slávu (alespoň mezi jeho kolegy v akademii): mohou za to zájmové skupiny.

Olson argumentoval, že v každém státě dochází k postupnému soustřeďování moci v rukou úzkých zájmových skupin. Ty pak skrze politiky získávají různé výsady na úkor ostatních. Pod rozličnými záminkami se jim daří prosazovat omezení dovozů, tvorbu domácích monopolů a podobně. A tak například výrobci automobilů hlásají "automobilovou soběstačnost" a vykřikují, že domácí vozidla jsou kvalitnější než to poruchové Volvo či Ferrari z dovozu. Někdy je jejich rétorika tak úspěšná, že sami vykořisťovaní spotřebitelé uvěří, že jsou tato ochranářská opatření v jejich dlouhodobém zájmu. Skutečnost je však taková, že tam, kde o průmyslové politice rozhodují průmyslníci, o zemědělské politice zemědělci a o politice zaměstnanosti odbory, dochází ke stagnaci a často i k zvyšování nerovnosti.

Co tedy stálo za prosperitou Německa? Podle Olsona to byla paradoxně prohraná válka, která smetla existující zájmové skupiny a přerušila tak dlouho budované vazby mezi nimi a politiky. Když k tomu přidáte politiku kladoucí důraz na individuální svobodu, prosazovanou tehdejším ministrem hospodářství (a později kancléřem) Ludwigem Erhardem, máte hospodářský zázrak.

Musíme tedy nejprve prohrát válku, abychom měli prosperitu? Olson to neviděl tak černě: podle něj stačí, aby si lidé uvědomili, co brání jejich prosperitě a pokusili se prosadit příslušná opatření. Nikoli taková, která dostanou lobbyisty z chodeb ministerstev do ministerských křesel, nýbrž taková, která je pošlou zcela pryč z budov ministerstev.

neděle 22. září 2013

Jak bránit růstu bohatstvíV roce 1583 se William Lee, absolvent univerzity v Cambridgi, navrátil ze svých studií do rodného Calvertonu, aby se zde stal knězem. Stalo se to krátce poté, co královna Alžběta I. vydala rozhodnutí, že její poddaní musí nosit pletenou čapku. Pletení byla tehdy zdlouhavá a náročná práce. Mladý Lee pozorovával svoji matku a sestru jak se za soumraku činí se svými jehlicemi a přemýšlel, jak jim ulehčit námahu. Na několik let ho posedla touha mechanizovat textilní průmysl a to do té míry, že nemyslel prakticky na nic jiného. V roce 1589 konečně uspěl: vytvořil první pletací stroj na světě. Nadšený se vydal do Londýna, aby se setkal s Alžbětou I. a představil jí svůj nový vynález. Alžběta však z Leeova pletacího stroje vůbec nadšená nebyla:  „Míříte vysoko, pane Lee,“ odpověděla mu, „avšak uvažte, co by tento vynález způsobil mým ubohým poddaným. Jistě by je zruinoval tím, že by je připravil o zaměstnání a učinil z nich žebráky.“ Alžběta se však především bála toho, že by se nespokojení poddaní  začali bouřit a způsobili by politickou nestabilitu, což by mohlo ohrozit její vlastní pozici. Obavy královny tak způsobily to, že lidé si museli na vynález ulehčující jim námahu a výrazně zvyšující jejich produktivitu nějaký čas počkat.

Toto je pouze jeden z mnoha příběhů, kteří uvádějí ekonomové Daron Acemoglu a James Robinson ve své skvělé knize Why nations fail. Ilustruje důležitou myšlenku, a sice že státy, které se za každou cenu snaží chránit pracovní místa před inovacemi (nebo třeba před konkurencí ze zahraničí), jsou odsouzeny ke stagnaci. Podle Acemoglu a Robinsona je tato ochrana dokonce hlavním důvodem, proč nedošlo k výraznému růstu životní úrovně v období mezi neolitickou a průmyslovou revolucí. Klíčem k růstu bohatství jsou naopak instituce, které zajišťují, aby produkce, která nedokáže čelit konkurenci, zanikala a aby tak práce a ostatní vzácné zdroje mohly být využity lépe. Proces, při kterém dochází k eliminaci zastaralých a neefektivních aktivit (a tedy i k propouštění) je znám pod přiléhavým názvem „tvořivá destrukce“ (pojem, se kterým přišel slavný ekonom a rodák z Třešti na Moravě, Joseph Schumpeter).

Lee se svým pletacím strojem neuspěl nejen proto, že Alžběta měla strach z tvořivé destrukce, ale především proto, že měla moc jí zabránit. Během následujících dvou století však došlo v Británii k výrazným změnám: politický systém se stával více a více pluralitním a tak ačkoliv strach z tvořivé destrukce nepominul, bylo stále obtížnější jí zamezit. Dvě stě let po Leeovi již nikdo nedokázal zabránit jakémusi Jamesi Wattovi vyrábět a prodávat jeho nový vynález – parní stroj. Watt s pomocí parního stroje připravil mnoho lidí o práci a odstartoval tak bezprecedentní růst blahobytu, jehož plody neseme dodnes.

neděle 15. září 2013

Banko, máš manko!

Rozdíly mezi USA a EU v přístupu k bankám v problémech:
"Oproti Spojeným státům měla EU mnoho podpůrných programů, avšak velmi málo bank ukončilo svoji činnost. Čísla [americké] Federální společnosti pro pojištění vkladů (FDIC) ukazují, že od roku 2008 obdrželo od FDIC 13 bank veřejnou podporu, zatímco v eurozóně a zbytku EU napočítalo Generální ředitelství pro hospodářskou soutěž 50 případů veřejné podpory bank v eurozóně a dalších 38 případů ve zbytku EU. Od roku 2010 FDIC nezahájila nový podpůrný program pro žádnou banku. FDIC udává, že mezi rokem 2008 a červencem 2013 v USA zkrachovalo 494 bank. Pro Evropu neexistuje žádný oficiální zdroj dat pro počet zkrachovalých bank, avšak podle dat shromáždných  sdružením Open Economics lze toto číslo odhadnout na 49 v eurozóně a 64 ve zbytku EU."

Celý článek je zde.

pondělí 9. září 2013

V čem se liší Česko a Sierra Leone

Sam Bangura byl guvernérem centrální banky v Sierra Leone. V roce 1980 kritizoval politiku tehdejšího diktátora Siaky Stevense jako příliš rozmařilou. Brzy byl zavražděn a jeho tělo bylo svrženo z vrchního patra budovy centrální banky do ulice, která příznačně nesla Stevensovo jméno.

Sierra Leone není jediným místem, kde se kritika nevyplácí: zde je příběh bývalého zaměstnance Národohospodářské fakulty VŠE v Praze, který veřejně vyjádřil nesouhlas s jednáním děkana Miroslava Ševčíka. Ševčík, podobně jako Siaka Stevens, se pomocí represí a vynucování loajality stal autoritativním vládcem malého světa, kde se za kritiku draze platí: naštěstí zatím ne životem, ale "pouze" místem nebo diplomem. Tvrzení Lorda Actona, že "moc kazí, a absolutní moc kazí absolutně" platí stejně pro diktátory i pro děkany. Ještěže Národohospodářská fakulta sídlí tak nízko nad zemí.

neděle 8. září 2013

Nový rasismus v české politice

"Bílí výrobci potravin a zpracovatelé v současnosti čelí nejen tlaku obchodních řetězců na co nejnižší cenu výrobku, ale především silné, zejména cenové, konkurenci levných potravinářských výrobků černých producentů. A zde je třeba aktivních kroků vlády. Jedním z cílů politické reprezentace, která vzejde z předčasných voleb, musí být konkrétní jednání s nevládními organizacemi v oblasti zemědělství o možných formách systémové pomoci bílým zemědělcům."

Toto není výrok jihoafrického farmáře z počátku dvacátého století, ale ani ne dva týdny starý téměř doslovný výrok místopředsedy ČSSD Michala Haška. Není to přesná citace - původní výrok byl nepatrně změněn: všude, kde Hašek řekl "domácí" nebo "naši", jsem napsal "bílí" a tam, kde řekl "zahraniční" jsem napsal "černí" (jeho přesný výrok si můžete přečíst zde). Změna je to pouze kosmetická a nemění podstatu tvrzení.

Haškův výrok není ojedinělý - řada politiků napříč politickým spektrem se implicitně hlásí k tomuto tzv. novému rasismu (pojem používaný ekonomem Stevenem Landsburgem), když hlásá podporu českým producentům čehokoliv na úkor producentů zahraničních.

Moment, řeknete si, neměli by čeští politici reprezentovat zájmy českých voličů? Problém je, že udělení privilegií českým zemědělcům pomáhá jen úzké skupině českých voličů (zemědělcům) a škodí naprosté většině ostatních, kteří nesou náklady podpory zemědělcům buď ve formě vyšších cen zemědělských produktů, nebo ve formě vyšších daní. Uvedená námitka je však pochybná i z morálních důvodů: bylo správné, že jihoafričtí politici v době apartheidu reprezentovali bílé obyvatelstvo, protože byli voleni pouze bílými? Proč bych měl chtít privilegia pro zemědělce, kterého neznám jen proto, že má český pas, na úkor jiného zemědělce, kterého také neznám, a který má např. pas ghanský?

Jestliže jste český zemědělec, mohou pro vás být Haškova slova přitažlivá. Jestliže však zemědělec nejste a přesto vám jeho slova připadají přitažlivá, tak buď nerozumíte ekonomii a podporujete nevědomky politiku, která vám škodí, nebo máte pochybné morální hodnoty. V nejhorším případě obojí.

(Inspirováno kapitolou 'The New Racism' z knihy Stevena Landsburga More Sex is Safer Sex.)