neděle 22. září 2013

Jak bránit růstu bohatstvíV roce 1583 se William Lee, absolvent univerzity v Cambridgi, navrátil ze svých studií do rodného Calvertonu, aby se zde stal knězem. Stalo se to krátce poté, co královna Alžběta I. vydala rozhodnutí, že její poddaní musí nosit pletenou čapku. Pletení byla tehdy zdlouhavá a náročná práce. Mladý Lee pozorovával svoji matku a sestru jak se za soumraku činí se svými jehlicemi a přemýšlel, jak jim ulehčit námahu. Na několik let ho posedla touha mechanizovat textilní průmysl a to do té míry, že nemyslel prakticky na nic jiného. V roce 1589 konečně uspěl: vytvořil první pletací stroj na světě. Nadšený se vydal do Londýna, aby se setkal s Alžbětou I. a představil jí svůj nový vynález. Alžběta však z Leeova pletacího stroje vůbec nadšená nebyla:  „Míříte vysoko, pane Lee,“ odpověděla mu, „avšak uvažte, co by tento vynález způsobil mým ubohým poddaným. Jistě by je zruinoval tím, že by je připravil o zaměstnání a učinil z nich žebráky.“ Alžběta se však především bála toho, že by se nespokojení poddaní  začali bouřit a způsobili by politickou nestabilitu, což by mohlo ohrozit její vlastní pozici. Obavy královny tak způsobily to, že lidé si museli na vynález ulehčující jim námahu a výrazně zvyšující jejich produktivitu nějaký čas počkat.

Toto je pouze jeden z mnoha příběhů, kteří uvádějí ekonomové Daron Acemoglu a James Robinson ve své skvělé knize Why nations fail. Ilustruje důležitou myšlenku, a sice že státy, které se za každou cenu snaží chránit pracovní místa před inovacemi (nebo třeba před konkurencí ze zahraničí), jsou odsouzeny ke stagnaci. Podle Acemoglu a Robinsona je tato ochrana dokonce hlavním důvodem, proč nedošlo k výraznému růstu životní úrovně v období mezi neolitickou a průmyslovou revolucí. Klíčem k růstu bohatství jsou naopak instituce, které zajišťují, aby produkce, která nedokáže čelit konkurenci, zanikala a aby tak práce a ostatní vzácné zdroje mohly být využity lépe. Proces, při kterém dochází k eliminaci zastaralých a neefektivních aktivit (a tedy i k propouštění) je znám pod přiléhavým názvem „tvořivá destrukce“ (pojem, se kterým přišel slavný ekonom a rodák z Třešti na Moravě, Joseph Schumpeter).

Lee se svým pletacím strojem neuspěl nejen proto, že Alžběta měla strach z tvořivé destrukce, ale především proto, že měla moc jí zabránit. Během následujících dvou století však došlo v Británii k výrazným změnám: politický systém se stával více a více pluralitním a tak ačkoliv strach z tvořivé destrukce nepominul, bylo stále obtížnější jí zamezit. Dvě stě let po Leeovi již nikdo nedokázal zabránit jakémusi Jamesi Wattovi vyrábět a prodávat jeho nový vynález – parní stroj. Watt s pomocí parního stroje připravil mnoho lidí o práci a odstartoval tak bezprecedentní růst blahobytu, jehož plody neseme dodnes.

Žádné komentáře:

Okomentovat