neděle 28. července 2013

Pípa a předsudek: hostinský Palivec o diskriminaci

Jeden z nejlepších ekonomů dvacátého století, Gary Becker, ve své knize Teorie diskriminace argumentuje, že diskriminace je nákladná pro ty, co diskriminují: pokud odmítnete s někým uzavřít obchod jen kvůli jeho nebo její národnosti, pohlaví či barvě kůže, škodíte sami sobě, neboť se připravujete o prospěch, který by pro vás daný obchod měl. Pokud působíte na konkurenčním trhu, nemůžete si diskriminaci dovolit, protože by vás nediskriminující konkurenti vytlačili z trhu. Becker tak ukazuje, že tržní konkurence je účinným nástrojem proti diskriminaci.

Jak upozorňuje David Henderson, základní myšlenky Beckerovy teorie diskriminace se odráží v životním příběhu baseballového managera Branche Rickeyho, jednoho z hlavních hrdinů nového filmu s názvem 42 (sám Becker údajně působil při natáčení jako konzultant). Rickey částečně v touze po sportovním (a finančním) úspěchu uzavřel v roce 1945 smlouvu s hráčem tmavé pleti, Jackie Robinsonem, čímž se jako první vzepřel nepsanému diskriminujícímu pravidlu, podle kterého byla baseballová liga hráčům tmavé pleti uzavřena. Robinson však musel zpočátku čelit diskriminaci i ze strany svých spoluhráčů, kteří by raději zůstali na lavičce, než aby hráli vedle Robinsona. Vedení klubu se však za Robinsona postavilo. Slovy tehdejšího trenéra:

"Je mi jedno, jestli je ten týpek žlutej nebo černej nebo jestli je pruhovanej jako nějaká zasraná zebra. Já jsem trenérem tohohle týmu a já říkám, že bude hrát. A co víc, říkám, že díky němu všichni zbohatnem. A jestliže nevíte, co s penězma, dohlídnu na to, abyste byli vyměněni jinam."
 
Jinou ilustraci Beckerovy teorie podává jihoafrický novinář a bojovník proti apartheidu Donald Woods ve své autobiografii Asking for Trouble (která je podle mého názoru jednou z nejčtivějších knih svého žánru a která byla v roce 1987 zfilmována pod názvem Volání svobody):

"Hlavní ulice města Umtata, Yorkská ulice, byla každou sobotu ráno plná lidí. Členové kmene [Xhosa] se nahrnuli do města, často na koních, které přivazovali k zábradlí u pošty. Chodníky před usedlými obchody v anglickém stylu se proměňovaly v kompaktní masu červených pokrývek. Dámy bílé pleti, které prchaly do "Maison Charlotte" nechat si udělat nový účes, se ovívaly a říkávaly: "Drahá, dnes ráno není kvůli negrům na chodníku v městě k hnutí." Vzájemně si sdělovaly, jak do nich kdosi strčil a porovnávaly si své stížnosti: "... a drahá, ten zápach!" Ale jejich manželé, kteří se starali o živnosti a obchody si nestěžovali. Peníze nikdy nesmrděly."

To, že peníze nesmrdí, věděl konečně také hostinský Palivec z Haškova Švejka:

"Máš rád Turky?" obrátil se Švejk na hostinského Palivce, "máš rád ty pohanský psy? Viď že nemáš."
"Host jako host," řekl Palivec, "třebas Turek. Pro nás živnostníky neplatí žádná politika. Zaplať si pivo a seď v hospodě a žvaň si, co chceš. To je moje zásada."

Možná, že obchod založený na honbě za zisky není podle obecného mínění tím nejvznešenějším nástrojem boje proti diskriminaci; je to nicméně nástroj, který, zdá se, celkem funguje.

neděle 21. července 2013

Ekonomové doporučují: zrušte minimální mzdu a zaveďte negativní důchodovou daň

Navzdory obecnému přesvědčení, ekonomové se na mnoha věcech shodnou. Tak například podle 79 % amerických ekonomů, zvyšuje minimální mzda nezaměstnanost mladých a nekvalifikovaných pracovníků (přestože data pro české ekonomy nejsou k dispozici, vynikající kniha Dana Šťastného nenaznačuje, že by mezi českými ekonomy bylo míra shody v této otázce výrazně odlišná). 

Většina ekonomů tedy pravděpodobně přivítala zamýšlený návrh ODS na zrušení minimální mzdy. Návrh je však pouze polovičatý (a tudíž politicky neprozíravý), neboť neřeší, jakým způsobem chudým domácnostem pomoci efektivněji. Pokud by se ODS zeptala ekonomů, jakou alternativu vůči minimální mzdě zvolit, opět by 79 % z nich odpovědělo shodně: navrhli by negativní důchodovou daň (kterou mimochodem sama ODS dříve prosazovala).

Negativní důchodová daň funguje tak, že domácnosti s vyššími příjmy platí daň, kdežto domácnosti s nižšími příjmy obdrží peníze (platí "negativní daň"). Předpokládejme například, že vláda vypočítá výši daně následujícím způsobem:

výše daně = 1/3 příjmu - 10 000 Kč

Domácnost s nulovým příjmem by obdržela 10 000 Kč; domácnost s příjmem 3 000 Kč by obdržela 9 000 Kč (čili by celkem disponovala částkou 12 000 Kč); domácnost s příjmem 30 000 Kč by nedostala nic a ani by nic neplatila, kdežto domácnost s příjmem 60 000 Kč by zaplatila 10 000 Kč.

Nejenže je negativní důchodová daň spojena s nízkými administrativními náklady, současně také, na rozdíl od minimální mzdy, nepokřivuje tvorbu mezd na trhu práce. Zároveň platí, že chodit pracovat je vždy spojeno s vyšším příjmem než zůstat nezaměstnaný (což nemusí být pravda např. u dávek v nezaměstnanosti). Štědrost tohoto nástroje závisí na konkrétním nasatvení parametrů, takže nejde o nástroj "pravicový" nebo "levicový".

Ekonomové se na výhodách sociálního systému založeného na negativní důchodové dani dokázali shodnout. Nyní zbývá, aby přesvědčili i veřejnost a politiky.


středa 17. července 2013

EU v oranžovém

Holandská vláda se rozhodla přezkoumat legislativu EU z hlediska principů subsidiarity a proporcionality. Výsledky byly zveřejněny koncem června a rozhodně stojí za povšimnutí. Návrhy a doporučení vyplývající ze zprávy lze podle autorů shrnout jako "agenda pro skromější, střízlivější a efektivnější EU vycházející z principu 'na evropské úrovni pouze tam, kde je to nezbytné a na národní úrovni kdykoli je to možné'."
 
Zpráva doporučuje mj. následující:
 
"Komise by se měla vyvarovat zavádění návrhů s nepřímým či nejasným právním základem ('plživé kompetence')"
 
"Jestliže Smlouvy nepřidělují EU pravomoc v určité oblasti a Komise tak v této oblasti nemůže podávat legislativní návrhy, potom by v principu Komise také neměla vydávat nezávazná sdělení či doporučení nebo jakýmkoli způsobem zaujímat aktivistický postoj v této oblasti."  
Zpráva také připomíná, že demokracie je důležitou evropskou hodnotou:
 
"Máme principiální námitky proti podmiňování registrace politických stran substantivními a vnitřními organizačními kritérii a proti navrhované roli Evropského parlamentu ve vynucování těchto podmínek. Pokud postoje a organizace strany neporušuje zákon, je na voličích, aby nad nimi vynášeli soudy."
 
 
Holandská vláda dále ve zprávě zpochybňuje přidanou hodnotu některých EU programů (Globalizační fond), vznáší námitky vůči dani z finančních transakcí, odmítá vytvoření rozpočtu se stabilizační funkcí pro eurozónu, staví se proti ustavení pravomoci uvalovat přímé daně na EU úrovni a je pro daňovou konkurenci.
 
Jelikož "Holandské předsednictví v první polovině roku 2016 by mohlo hrát roli v prosazování této agendy", tak se máme, myslím, na co těšit.

úterý 16. července 2013

Pětkrát palec nahoru pro ostrov čaje

Na Srí Lance vědí, jak dosáhnout prosperity,...
...váží si dobrých ekonomů,...
 ...mají smysluplná ministerstva,...
...nemají cenzuru,...

...a nezaleknou se rytířů, kteří, říkají Ni!