středa 24. dubna 2013

Může za nižší mzdy žen pluh?

Již počtvrté se v České republice konala akce „Den rovnosti platů“ s cílem upozornit na přetrvávající rozdíly ve mzdách mezi ženami a muži. Co je příčinou těchto rozdílů? Jednou z příčin mohou být určitá přesvědčení o tom, jakou roli by ženy ve společnosti měly zastávat. Odkud se tato přesvědčení berou? Proč se liší mezi lidmi různých kultur?

Zajímavou odpověď na tyto otázky přinesla již v roce 1970 Ester Boserup, podle které současné postavení žen ve společnosti má své kořeny v tom, jakou formu zemědělství daná společnost praktikovala v před-industriálním období. Spolčenosti, které praktikovaly pracovně náročné rotační zemědělství, se v současnosti vyznačují větší genderovou rovností; oproti tomu ve společnostech vyznávajících v minulosti kapitálově náročné zemědělství usedlé, je v současnosti genderová rovnost nižší. Proč tomu tak je?  Zatímco pracovně náročné zemědělství, zahrnující plení, okopávání apod., umožňovalo aktivní participaci žen, kapitálově náročné zemědělství bylo nutně doménou mužů, kteří jsou obvykle fyzicky lépe vybaveni na to, obsluhovat těžký pluh (navíc pokud žena potřebovala „dát do latě“ okolo pobíhající ratolesti, bylo jednodušší odběhnout od motyky než od pluhu). Fyzická náročnost práce s pluhem v konečném důsledku vedla k důsledné dělbě práce mezi muži a ženami: muži pracovali venku na poli a ženy zůstávaly doma (Boserup dokonce tvrdí, že zvyk, podle kterého se ženy na veřejnosti zahalují závojem, se vyskytuje pouze v „pluhových“ společnostech a nikoli v těch, kde se ženy na zemědělské činnosti aktivně podílely).

Je uvedená hypotéza v souladu s daty? Podle nejnovější studie ekonomů Alesiny, Giuliano a Nunna je odpověď kladná. Autoři dokonce ukázali, že individuální přesvědčení o roli ženy ve společnosti lidé je poměrně stabilní: pokud se např. dva jedinci narodili ve stejné zemi, avšak jejich předci pocházejí v jednom případě z „pluhové“ a ve druhém z „rotační“ kultury, jejich názory na roli žen ve společnosti se budou lišit v souladu s uvedenou hypotézou.

Jak tedy lze změnit hluboce zakořeněné postoje vůči postavení žen ve společnosti? Zdá se, že hlavní ponaučení je už nic nezvorat.

Žádné komentáře:

Okomentovat