středa 17. července 2013

EU v oranžovém

Holandská vláda se rozhodla přezkoumat legislativu EU z hlediska principů subsidiarity a proporcionality. Výsledky byly zveřejněny koncem června a rozhodně stojí za povšimnutí. Návrhy a doporučení vyplývající ze zprávy lze podle autorů shrnout jako "agenda pro skromější, střízlivější a efektivnější EU vycházející z principu 'na evropské úrovni pouze tam, kde je to nezbytné a na národní úrovni kdykoli je to možné'."
 
Zpráva doporučuje mj. následující:
 
"Komise by se měla vyvarovat zavádění návrhů s nepřímým či nejasným právním základem ('plživé kompetence')"
 
"Jestliže Smlouvy nepřidělují EU pravomoc v určité oblasti a Komise tak v této oblasti nemůže podávat legislativní návrhy, potom by v principu Komise také neměla vydávat nezávazná sdělení či doporučení nebo jakýmkoli způsobem zaujímat aktivistický postoj v této oblasti."  
Zpráva také připomíná, že demokracie je důležitou evropskou hodnotou:
 
"Máme principiální námitky proti podmiňování registrace politických stran substantivními a vnitřními organizačními kritérii a proti navrhované roli Evropského parlamentu ve vynucování těchto podmínek. Pokud postoje a organizace strany neporušuje zákon, je na voličích, aby nad nimi vynášeli soudy."
 
 
Holandská vláda dále ve zprávě zpochybňuje přidanou hodnotu některých EU programů (Globalizační fond), vznáší námitky vůči dani z finančních transakcí, odmítá vytvoření rozpočtu se stabilizační funkcí pro eurozónu, staví se proti ustavení pravomoci uvalovat přímé daně na EU úrovni a je pro daňovou konkurenci.
 
Jelikož "Holandské předsednictví v první polovině roku 2016 by mohlo hrát roli v prosazování této agendy", tak se máme, myslím, na co těšit.

Žádné komentáře:

Okomentovat