středa 25. června 2014

Ale já měl jen jedno!

Nedávno jsem psal o Leesonově hypotéze "racionálních ordálů", které fungovaly jen proto, že v ně lidé věřili. I v současném právu nalezneme důkazní prostředky, které jsou, stejně jako ordály, založené na víře. Leeson uvádí jako příklad polygraf (neboli "detektor lži"): ten podle dostupných důkazů nedokáže rozpoznat, zda člověk mluví pravdu či nikoliv. Odmítnutí podrobení se testu polygrafem, stejně jako odmítnutí ordálu, by tedy mohlo být chápáno jako doznání viny.

Jiným příkladem, jak jsem se dozvěděl zde (čas 52:30), je dechová zkouška na alkohol: vezmeme-li v úvahu chybu měření a fyziologickou hladinu alkoholu, pivo, které jste si dali před jízdou, dechová zkouška neodhalí. Vaši vinu tedy neprokáže přístroj ukazující hodnotu 0,2 promile, nýbrž vaše mylná víra, že přístroj měří přesně. A především vaše zvolání: "Ale já měl jen jedno!"

Žádné komentáře:

Okomentovat