sobota 15. března 2014

Několik poznámek k minimální mzdě

Podle základních učebnic ekonomie má zavedení minimální mzdy zejména dva efekty: na jednu stranu vede k propouštění (zejména mladých a nekvalifikovaných pracovníků), na druhou stranu zvyšuje příjmy těm nízkopříjmovým pracovníkům, kteří o práci nepřijdou.

Ekonomická teorie však nemůže odpovědět na následující tři otázky: 1) Měli by politici minimální mzdu zavádět? 2) Jak velký je vliv zavedení minimální mzdy na nezaměstnanost? 3) Jak účinný nástroj je minimální mzda v boji proti chudobě?

Odpověď na první otázku závisí na odpovědích na zbývající dvě otázky a také na tom, jestli politik upřednostňuje zvýšení příjmů nízkopříjmových zaměstnanců na úkor zvýšení nezaměstnanosti nebo naopak. Odpověď na druhou a třetí otázku může dát pouze empirický výzkum. Ten však jasné odpovědi bohužel nedává. Jak uvádí Greg Mankiw, stovky ekonomů jsou proti zvýšení minimální mzdy v USA, avšak stovky jiných jsou pro (na obou stranách jsou velká jména, včetně nositelů Nobelových cen).

Poznámka 1: Pokud jde o vliv minimální mzdy v ČR, je mi znám výsledek pouze jednoho výzkumu (viz též zde):

"Výsledky provedené ekonometrické analýzy naznačují, že zatímco existuje statisticky významný vliv na růst regionální nezaměstnanosti, potenciální přínos ve formě vlivu na růst důchodu domácností s nejnižšími příjmy je nesignifikantní. Proto lze říci, že minimální mzda v České republice doposud nebyla příliš vhodným a efektivním nástrojem v boji proti chudobě."

Poznámka 2: Jestliže je minimální mzda tak kontroverzní nástroj, proč nezvolit nástroj jiný, méně kontroverzní? Takový existuje, je jím negativní důchodová daň, která by nahradila současný komplikovaný systém sociálních podpor. Možnou odpověď na uvedenou otázku dává v aktuálním rozhovoru Bill Gates:

"Způsob, jakým pomáháme dnes chudým [je také problematický]. Máme podporu bydlení pro chudé, potravinové poukázky, dotování energií, velmi komplexní zdravotní programy. Přerostlo nám to vše vysoko přes hlavu, je to nepředvídatelné, není to dobře nastavené. Schopnost [systému] rozlišit mezi někým, kdo má rodinu, která se o něj může postarat a někým, kdo je skutečně sám, také není příliš dobrá. Je to dokonale zneužitelný systém – ne každý jej zneužívá, ale mnoho lidí ano. Proč se technokraté nepodívají na programy boje s chudobou jako celek a nepředělají je? Obávají se totiž, že pokud by to udělali, snížilo by se jejich financování a tak brání naprosto příšernou věc."

Poznámka 3: Vlažný postoj ke zvyšování minimální mzdy není výsadou pouze "pravicových" ekonomů. Příkladem budiž Paul Krugman, který se před nějakým časem podivoval nad tím, jak rychle se návrh na zvýšení minimálních mezd opřený o argumenty založené na kontroverzních empirických výsledcích stal jedním z klíčových bodů "levicové" agendy.

Žádné komentáře:

Okomentovat