sobota 17. ledna 2015

Ekonomie čínských knihoven

V Číně je relativně levná práce; proto by člověk čekal, že budou využívány pracovně-náročné spíše než kapitálově-náročné technologie. Knihovna University of Nottingham Ningbo China však vsadila na přístroje: lze si zde půjčovat a vracet knihy pouze pomocí počítače (na obrázku počítač pro půjčování) zcela bez asistence pracovníků knihovny (kteří jsou v knihovně přítomni v počtu 1-2).

Možné vysvětlení je to, že na uvedené univerzitě je pracovním jazykem angličtina a anglicky mluvící pracovníci jsou dražší než počítače; toto vysvětlení však zřejmě neobstojí, neboť podobným zařízením je vybavena i jiná knihovna v Ningbo, kde se anglicky nemluví.


V knihovně University of Nottingham je zajímavý i bufet: ačkoliv je prodavač po většinu dne přítomen, večer má zřejmě lepší zábavu (knihovna je zpravidla otevřena do 22:00). Kvůli tomu však není nutné bufet zavírat (technicky to ani není možné – musela by se zavřít celá knihovna). Stačí nechat na stole ceník a každý zákazník si vezme, co chce, přičemž nechá v připravené „nádobě“ (viz obrázek) peníze. Nakolik jsou zákazníci poctiví, se mi zatím nepodařilo zjistit. Nicméně jsou zřejmě dost poctiví na to, aby to takto mohlo fungovat, avšak nikoli dost poctiví na to, aby byl bufet bez dozoru celý den.


2 komentáře: