středa 29. ledna 2014

Okolo Třeboně

Za podivným chováním se často skrývá nějaká regulace. Tentokrát se jedná o stavební zákon (183/2006 Sb), který uvádí (§115(4)): "Stavební  povolení  pozbývá  platnosti,  jestliže  stavba  nebyla zahájena  do  2  let  ode  dne,  kdy nabylo právní moci." Tomuto požadavku lze vyhovět například následovně:Žádné komentáře:

Okomentovat