sobota 5. července 2014

Jaká je kvalita výzkumu v ČR?

Pokud jde o ekonomii, business, finance a management, tak špatná. Z článku Daniela Münicha:
  • "Publikační výkon Česka v oboru Economics je hodně nízký a v ostatních oborech je v mezinárodním srovnání nízký extrémně."
  • "Podobně jako Česko či ještě hůře jsou na tom další postkomunistické země."
  • "V oboru Economics má Česko relativně hodně článků, ale hlavně v nejnižším tercilu. Jde dominantně o články vydané ve 2 z celkem 4 v Česku vydávaných WoS impaktovaných časopisech (Politická ekonomie, Prague Economic Papers) a ve slovenském Ekonomický časopis. Jde o časopisy, kde ve velkém rozsahu publikuje česká akademická komunita, která se i výrazně podílí na recenzním a editorském procesu těchto časopisů. A není proto divu, že vysoký podíl citací jsou vzájemné citace těchto časopisů nebo dokonce sebecitace časopisů, které jsou na oborové poměry extrémně vysoké (blízké 50%)."

Výsledky z dalších oborů budou následovat zde.

Žádné komentáře:

Okomentovat