neděle 21. září 2014

Pomůže pálení rohoviny zachránit nosorožce?

V ZOO ve Dvoře Králové se domnívají, že ano. Totéž si myslí i Česká inspekce životního prostředí. Odpověď je však, zdá se, poněkud složitější.

Ačkoli je pálení dobře míněnou snahou jak upozornit na problém obchodu s rohovinou, má bohužel nežádoucí účinky: spálení rohoviny vede k poklesu nabídky a zvýšení ceny rohoviny na trhu. Vyšší cena znamená větší potenciální zisky pro pytláky, lze tedy očekávat, že v důsledku pálení rohoviny pytláci svoji aktivitu zvýší.

Samotné úsilí o zamezení obchodu s ohroženými druhy zatím nenese kýžené ovoce. Objevují se proto alternativní návrhy, jak pytláctví zamezit: např. finančně motivovat  k ochraně ohrožených druhů místní komunity, zaměřit se na alternativní příležitosti výdělku potenciálních pytláků, či usilovat o snížení poptávky po ohrožených druzích. Někteří navrhují místo pálení rohoviny a slonoviny (snížení nabídky) naopak zaplavit trh těmito komoditami (zvýšení nabídky), což by vedlo k poklesu cen a následně k snížení poptávky pytlácích a k poklesu výdělků pytláků. Dlouhodobou snahou některých těchto aktivit je legální regulovaný trh s některými vzácnými druhy: část populace těchto druhů by byla v soukromém vlastnictví, přičemž majitelé by byli motivováni chránit svůj majetek před pytláky a zároveň udržovat stabilní či rostoucí velikost populace.

Jakkoli neexistuje shoda o optimální strategii vůči pytlákům, jedno je jisté: samotné pálení rohoviny je jenom gestem. Pokud toto gesto nebude doprovázeno reálnými opatřeními, nosorožcům nejspíš uškodí.

1 komentář:

  1. Ideální by bylo místo pálení tento materiál otrávit smrtelným, ale těžko detekovatelným jedem a poté distribuovat do sítě. Účinek by byl mnohonásobný - jednak by darwinisticky pozabíjel idioty, kteří věří na pověry, jednak by u zbytku idiotů vyvolal extrémní paniku a pokles poptávky, jednak by v rámci vendety znamenal pravděpodobně smrt nebo odsouzení i pro některé překupníky za "špatný materiál" a jednak by vedl k poklesu zásob chemických zbraní, které se jinak musejí nákladně likvidovat. :-)

    OdpovědětVymazat